Klachtenregeling van Sakura Acupunctuur

Ik doe m’n uiterste best om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij je herstel. In het geval dat je niet tevreden bent over de behandeling, zou ik je willen vragen om dit samen met mij te bespreken.

Mochten we er samen niet uit kunnen komen en ben je van mening dat ik in gebreke ben gebleven, kun je een klacht indienen. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), waar ik lid van ben, heeft hiervoor een klachtenfunctionaris. Deze is bereikbaar via het secretariaat van de NVA op telefoonnummer 033 – 461 6141. Deze klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen. Ook kan deze je helpen bij het indienen van een klacht bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Kijk hier als je wilt weten hoe de klachtenprocedure werkt.

Logo NVA
Logo Zorggeschil